Portæt Hans 2015

Læge Hans Asger Holmsgaard (f. 1954)
Speciallæge i almen medicin

  • Læge fra Århus Universitet 1980
  • Praktiserende læge i Thyborøn 1988
  • Skolelæge Thyborøn-Harboøre Kommune 1988-1996
  • Kommunallæge Thyborøn-Harboøre Kommune 1996-1999
  • Centerlæge Flygtningecentret Nr. Nissum 1994-1996
  • Søfartslæge 2000

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation

Dansk selskab for Almen Medicin
Kristelig Lægeforening

ny