Elsa2

Social- og sundhedsassistent Elsa Kirk Nees.

Elsa har været ansat i klinikken siden maj 2016. Hun tager sig især af telefonpasning, pasning af receptionen, receptskrivning, regnskab og bogføring og i mindre omfang assistance ved undersøgelser og laboratoriearbejde.

Billeder-Lene-12.06.2013-003-225x300

Sygeplejerske Lene Bonde

Lene har været ansat i klinikken siden 2011. Arbejder med selvstændige konsultationer, blærekateterskift, assistance ved undersøgelser, blodprøvetagning og analysering, halspodninger, vaccinationer, urinundersøgelser, sårbehandling, høreprøver, lungefunktionsundersøgelser, øreskylning, telefonpasning og receptskrivning.